اهداف و سیاست‌های کلان

اهداف ساخت آزاد راه‌ها:

- ارتقاء سطح ایمنی و سلامت عبور و مرور.

- افزایش سرعت در انتقال مسافر و کالا، کاهش زمان سفر

- کاهش مصرف سوخت و استهلاک خودروها

-  نیل به اهداف توسعه حمل و نقل جاده ای با حفظ محیط زیست.

-  تسهیل امر رانندگی و آسایش مسافران

- رشد و توسعه بخشهای اقتصادی و اجتماعی در سایه خدمات رسانی و ارائه تسهیلات بهتر.

-  استفاده بهینه از منابع و ذخایر موجود کشور

- فراهم نمودن شرایط مناسب برای استفاده از توانایی و استعدادهای بالقوه کشور و ظرفیتهای موجود در کلیه بخشهای صنعتی و گسترش صنایع نوین از جمله توریسم ، اکوتوریسم و ...

-  توسعه و تکمیل زیر ساختهای حمل ونقل کشور

- ترویج و استقرار نظام مشارکت در جذب منابع مالی و پولی کشور.