همایش ها

1- همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع (شیراز)                       لینک دانلود