عناوین پروژه های جاري

 

رديف

عنوان

1

بازنگري نشريه 288، طرح هندسي راه آهن (با لحاظ نمودن ضوابط خطوط پر سرعت)

2

بررسي اثرات گسترش جانبي ناشي از روانگرايي بر پايداري پي‌هاي عميق پل‌ها، اسكله ها و بنادر با استفاده از آزمايش‌هاي ميز لرزان و راهكارهاي عملي مقابله با آن

3

تدوين طرح جامع سامان دهي منظر راه هاي ايران

4

راهنماي نحوه انتخاب تجهيزات ابزاربندي و رفتار نگاري در سازه هاي زيربنايي حمل و نقل

5

تدوين دستورالعمل طراحي و اجراي پل هاي پيش تنيده اجرا شده به روش طره اي متعادل

6

امكان‌سنجي استفاده‌ از‌فناوري‌هاي نوين و انتخاب سامانه خطوط بدون بالاست در لايه هاي روسازي راه آهن

7

دستورالعمل طراحي و اجراي روسازي بتني ، طرحهاي عمراني ساخت و توسعه حمل و نقل كشور

8

بازنگري نقشه هاي مقاطع تيپ پل‌ها

9

طراحي و توسعه عرشه مركب‌دوگانه ( دوبل كامپوزيت ) قابل پيش‌خميدگي براي پل‌هاي راه، راه‌آهن با قطعات مدولار سرد نبرد شده و اتصالات تمام پيچي

10

امكان‌سنجي استفاده‌از‌فناوري‌هاي نوين در لايه هاي روسازي ( راه)