سمینار تخصصی"ژئومانیت��رینگ تونل با نقشه برداری سه بعدی" با مشارکت دفتر فنی و اداره کل محترم منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه توسط شرکت مهندسان مشاور سترگ ابنیه جاوید و با حضور کارشناسان و مدیران شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و نقل کشور و مدعوین برگزار گردید.
1395/10/07 12:07
سمینار تخصصی"تشخیص مرغوبیت، شرایط نگهداری و پاشش قیر امولسیون" با مشارکت دفتر فنی و اداره کل محترم منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه توسط " شرکت صنایع ستاره سبز جویبار" و با حضور کارشناسان و مدیران شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و نقل کشور و مدعوین برگزار گردید.
1395/09/21 13:53
سمینار تخصصی"تجربیاتی از طراحی و اجرای تونل‌های آزادراه منجیل- رودبار" با مشارکت دفتر فنی و اداره کل محترم منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه توسط " شرکت مهندسان مشاور ایران استن " و با حضور کارشناسان، مدیران شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و نقل کشور و مدعوین برگزار گردید.
1395/08/29 08:13
دوره آموزشی تخصصی " آب شستگی پایه پل ها و روش های مقابله با آن " با مشارکت دفتر فنی و اداره کل محترم منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه توسط آقای دکتر علیرضا محب زاده فتاحی مسئول مطالعات مهندسین مشاور طاها (قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا) و با حضور کارشناسان و مدیران شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ‌و نقل کشور برگزار گردید.
1395/07/26 13:10