زیربناهای حمل ونقل ریلی
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
  •  آزادراه قزوین – رشت با هدف تقویت یکی از مهمترین محورهای ارتباطی کشور یعنی محور تهران - رشت - انزلی که خود جزئی از مسیر کریدور بین المللی شمال - جنوب میباشد آغاز شده است.
  • آزاد راه قزوین - رشت از آزادراه قزوین - زنجان در حدود کیلومتر 500+18 بعدازایستگاه عوارضی قزوین منشعب ودر حدود 30 کیلومتری رشت ( امامزاده هاشم ) خاتمه مییابد .
  •  طول آزادراه از محور آزادراه قزوین - زنجان تا امامزاده هاشم 138 کیلومتر میباشد.

شرح پروژه:
  • آزادراه قزوین – رشت با هدف تقویت یکی از مهمترین محورهای ارتباطی کشور یعنی محور تهران - رشت - انزلی که خود جزئی از مسیر کریدور بین المللی شمال - جنوب میباشد آغاز شده است.

شرح مسیر:
  • تعداد خطوط عبور 4 خط ( در هر باند 2 خط) هر خط عبور به عرض 3.65 متر و هر باند عبور دارای شانه آسفالته به عرض 3 متر است . حداکثرشیب طولی مسیر 6% و حداقل شعاع قوس افقی درآن معادل350 متراست.
  • متوسط سرعت طرح برای خودروهای سواری 88 کیلومتر در ساعت برآورد شده است.  ظرفیت کل آزاد راه معادل 53200 خودرو سواری در روز میباشد

پیشرفت پروژه:
  • طول آزادراه قزوین_ امامزاده هاشم حدود 138 کیلومتر است که حدود 125 کیلومتر از آن شامل 31/5 کیلومتر امامزاده هاشم تا شمال رودبار و 91/1 کیلومتر از جنوب منجیل تا قزوین، احداث و از اواخر سال 1388 در دست بهره برداری قراردارد. و در حال حاضر  نیز 2/4 کیلومتر باقیمانده در دست اجرا می باشد.
  • قسمت باقیمانده به طول حدود 11کیلومتر است .که از شرق منجیل آغاز  و  تا جنوب غربی رودبار امتداد خواهد یافت.

نقشه و نمودار ها:
   
عكس هاي مرتبط :

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
نسخه قابل چاپ
.