معاون وزیر راه و شهرسازی:
معاون وزیر راه و شهرسازی با حضور در انجمن شرکت‌های راهسازی ایران گفت: ما باید با پیاده‌سازی تئوری سیستم‌ها در کشور از پراکنده‌کاری و فعالیت‌های فاقد پشتوانه‌ی برنامه‌ای پرهیز نماییم و بر اساس یک سیستم منسجم اعم از درون‌بخشی، بین بخشی و فرابخشی، اقدام به فرایند سازی و متعاقبا دستیابی به نتایج ساختارمند نماییم.
1393/07/08 11:26
کارگاه حمایت از تحقیقات میدانی
بنابر گزارش دفتر آموزش، تحقیق و توسعه معاونت راه آهن طرحی تحت عنوان کارگاه حمایت از تحقیقات میدانی (کارگاه حاتم) در این دفتر حال اجرا است که هدف آن تبدیل کارگاه های راه آهن مهم کشور به محلی برای آموزش، پژوهش و توسعه دانش و فناوری از طریق مبادله موافقتنامه است.
1393/07/08 10:09
رییس کارگروه فنی، مدیریتی و اجرایی شورای راهبردی پیشنهاد کرد:
رییس کارگروه فنی، مدیریتی و اجرایی شورای راهبردی در هفتمین جلسه این شورا گفت: تکمیل طرح جامع حمل‌و‌نقل یکی از اساسی‌ترین مباحث برای اولویت‌بندی در اتمام پروژه‌های کشور است.
1393/07/06 14:05