معاون توسعه مدیریت و منابع:
معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت ساخت و توسعه: با توجه به نقشه راه اصلاح نظام اداری، با عملیاتی کردن اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری در این راستا، صیانت از حقوق مردم و ارتقا سیستم سلامت اداری؛ مصوبات شورای عالی اداری را محور قرار داده و با تشکیل جلسات مستمر و کارگروه‌های مشخص، 8 محور تحول در نظام اداری را دنبال خواهیم کرد.
1393/09/26 10:29
معاون وزیر راه و شهرسازی:
معاون وزیر راه و شهرسازی: از وظایف مهم و اساسی شرکت‌ها ارتقاء سطح نظام سلامت اداری در چارچوب سیاست‌های کلی نظام اداری با توجه به ابلاغ مقام معظم رهبری است که بایستی با برنامه‌ریزی مناسب مجموعه وزارت راه و شهرسازی در این امر الگو و پیشتاز باشد.
1393/09/26 10:02
در صورت توافق دو جانبه
در راستای افزایش تعاملات بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی روز گذشته هیاتی از شرکت‌های ژاپنی با حضور در شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل کشور در جلسه‌ای از ابراز تمایل کشور متبوع خود برای افزایش همکاری‌ها در زمینه‌ توسعه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل با ایران خبر دادند.
1393/09/25 16:36