وزیر راه و شهرسازی:
وزیر راه و شهرسازی در مراسم افتتاح آزادراه حرم تا حرم گفت: قطعه بعدی این آزادراه از سمت مشهد به طول 200 کیلومتر انجام ساخته می شود و قطعه‌های بعدی نیز به تدریج در سال‌های آینده به طول هزار کیلومتر تکمیل می‌شود.
1393/12/06 18:53
رئیس جمهور در مراسم افتتاح آزاد راه قم ـ گرمسار:
رئیس جمهور در مراسم افتتاح آزادراه قم-گرمساربا بیان اینکه بخش خصوصی می‌تواند یک آزادراه را به طور کامل بسازد و سپس با دریافت عوارض هزینه‌های انجام شده را بازگرداند گفت: دولت‌ تنها باید اولویت‌ها را مشخص کند و پس از آن بانک‌ها فعال شوند و از بخش خصوصی حمایت کنند هرچند هنوز بانک‌ها سرعت عمل ندارند.
1393/12/06 18:17
رییس جمهور در اولین بخش از برنامه‌های سفر خود به استان قم، فرمان آغاز عملیات اجرایی خط آهن سریع‌السیر تهران – قم - اصفهان را به طول بیش از 400کیلومتر، صادر کرد.
1393/12/06 11:39