بازدید روز دوشنبه وزیر راه و شهرسازی از آزادراه تهران-شمال حاوی خبرهایی بود که نشان از برداشتن گام های عملی برای رفع مشکلات این پروژه داشت.
1394/03/06 16:00
معاون ساخت و توسعه راه آهن از اتمام حفاری بزرگترین تونل راه آهن میانه-اردبیل خبر داد و گفت: مشکلات موجود سبب شد تا حفر این تونل به طول 1170 متر به اجبار تنها از یک جبهه وبه صورت یک طرفه انجام شود که این امر صعوبت کار را بسیار بیشتر می کرد.
1394/03/06 10:58
معاون وزیر راه و شهرسازی از ضرورت های احداث آزادراه کنارگذر جنوبی تهران می گوید
1394/03/03 14:37

بازدید های اخیر

  • 118  نفر
  • 2318  بازدید
  • 265  نفر
  • 2891  بازدید