در یازدهمین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری های نوین، گروه آموزش، تحقیق و توسعه به عنوان اولین گروه تخصصی این کارگروه تشکیل شد.
1393/07/28 14:47
رئیس کارگروه مدیریتی، فنی و اجرایی شورای راهبردی نسخه اولیه شیوه نامه مدیریت ارزیابی و تملک مسیرهای در دست مطالعه و ساخت را در جلسه هفتم شورای راهبردی ارائه کرد.
1393/07/28 14:15
معاون وزیر راه و شهرسازی در بازدید از راه دسترسی به ساختگاه سد ژاوه این محور را دارای کیفیت و ایمنی بالا عنوان کرد و گفت: محور ساخته شده توسط وزارت نیرو جایگزین راه روستایی سابق شده که به دلیل پوشش جمعیتی معادل 32 هزار نفر دارای اهمیت بسزایی است.
1393/07/28 13:18