معاون وزیر راه و شهرسازی در سی و نهمین جلسه شورای معاونین، تعداد پروژه های در دست اجرای شرکت را 116 طرح عنوان و پیشنهاد کرد برای ساماندهی و مدیریت بعضی از پروژه های مهم راه آهن و آزادراه از روش مدیریت طرح (MC) استفاده شود.
1393/04/31 09:34
رییس دانشگاه شهید بهشتی:
رییس دانشگاه شهید بهشتی در جلسه هم اندیشی میان معاونان و مدیران شرکت ساخت و توسعه و اساتید این دانشگاه گفت: در درون نظام علمی نمی توانیم کارکرد علم برای جامعه را بیابیم و در درون نظام صنعت و تجارت است که کارکرد علم برای جامعه معنا می یابد.
1393/04/25 10:07
معاون وزیر راه و شهرسازی در بازدید از راه آهن تهران-همدان:
معاون وزیر راه و شهرسازی در بازدید از راه آهن تهران-همدان گفت: با توجه به بالا بودن شدید نرخ سوانح ترابری در ایران نسبت به دیگر کشورها و تحمیل خسارات جانی و مادی به جامعه از این طریق، توسعه راه آهن با توجه به ضریب ایمنی بالای آن، یکی از راههای کاهش سوانح و تلفات جاده ای است.
1393/04/21 14:06