معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در راستای اتصال افغانستان از طریق شبکه ریلی ایران به آب‌های آزاد و حمل و ترانزیت بار و کالا به این کشور و کشورهای شرق آسیا، 14 کیلومتر از خط آهن خواف- هرات تا ایستگاه سنگان آماده افتتاح است.
1395/05/05 10:28
در راستای واگذاری ساخت کریدورهای اصلی صورت گرفت؛
معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد: با توجه به رویکرد نوین وزارت راه و شهرسازی در مشارکت با بخش خصوصی، واگذاری کریدورهای اصلی کشور در اولویت جذب سرمایه‌گذاری قرارگرفته است که در همین راستا، "چارچوب موافقتنامه" احداث کریدور شماره 10 به طول 1200 کیلومتر از شمالغرب کشور در مرز بازرگان تا بندر امام خمینی با ایتالیا به امضا رسید.
1395/04/30 10:04
همزمان با سفر رئیس جمهور ؛
معاون ساخت و توسعه راه‌ها از بهره برداری قسمتی از بزرگراه میاندوآب-کرمانشاه و آغاز عملیات اجرایی قطعه دو حمیل- کرمانشاه و کمربندی بیستون در حاشیه سفر امروز رییس جمهور به استان کرمانشاه خبر داد.
1395/04/28 08:55

بازدید های اخیر

  • 130  نفر
  • 703  بازدید
  • 335  نفر
  • 1923  بازدید